top of page

Het zoeken naar een geschikte psycholoog is geen makkelijke opdracht. Het is belangrijk om eerst te bepalen wat je zelf wil en welke hulp je denkt nodig te hebben, waarna je genuanceerder kan gaan zoeken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties, waarin wij je kunnen ondersteunen:

 

  • Ik zit in de put en heb nergens nog zin in of plezier aan

  • Ik heb lichamelijke klachten waar geen biologische oorzaak voor gevonden wordt

  • Ik heb paniekaanvallen

  • Ik denk aan traumatische ervaringen, die ik heb meegemaakt

  • Ik voel me vreemd tegenover anderen

  • Ik kreeg een diagnose en kan dit moeilijk aanvaarden

  • Ik heb veel stress en/of voel me vaak angstig

  • Ik heb een autismespectrumstoornis en zoek hulp

  • Ik lijk steeds op hetzelfde probleem te botsen

  • Ik wil mezelf beter leren kennen en wil in analyse

 

 

Aanmelding en kostprijs

 

Voor een afspraak met een psycholoog van ons team neem je liefst zelf contact op via het centraal aanmeldingsnummer van de praktijk: 0477 41 77 25.

Het eerste gesprek is vooral een kennismakingsgesprek. Na dit intakegesprek ondertekenen we een samenwerkingsovereenkomst, waarin o.a. het beroepsgeheim vermeld staat. Indien nodig, bespreken we een mogelijke doorverwijzing.

Een sessie van een uur kost €60 (cash of via bancontact-app).

Terugbetaling van (een deel van) de kostprijs kan via de mutualiteit

 

Wie?

 

Emma Servaes startte in Hamme op 1 oktober 2019 al een samenwerking met een aantal huisartsen als klinisch ambulant psycholoog (met erkenningsnummer: 962124188) voor (jong)volwassenen. Ze richt zich vooral op langdurige of chronische moeilijkheden (bv. rond identiteit). Op haar website vindt u een volledig overzicht van de problematieken, waarmee ze kan werken op basis van haar opleiding binnen de psychoanalyse en raadplegingspsychologie met een stage in het Psychiatrisch Centrum Karus (Melle).

 

Locatie

De gesprekken gaan door in praktijk 'inBeweging', Baantje 28, 9220 Hamme.

 

Psychologie

bottom of page